Wizy na studia w Rosji

Jeżeli marzysz o rozpoczęciu wyższej edukacji na terenie Federacji Rosyjskiej, poza wzorowymi wynikami w dotychczasowej nauce, powinieneś także spełnić szereg rozlicznych innych kwestii formalnych, jakie są niezbędne do przebywania w tym kraju w charakterze ucznia. Jedną z opcji okazuje się wyrobienie wizy, w dodatku typowej wizy studenckiej. Na czym powinna ona polegać i jakie są zasady potrzebne do spełnienia, by móc ją otrzymać? Poczytaj poniżej.
Zasady jak przy innych wizach
Warunki otrzymania wizyt na studia realizowane na terenie Federacji Rosyjskiej są w dużym stopniu zbliżone do tego, co jest potrzebne, kiedy decydujemy się na wyjazd do Rosji w celach służbowych, prywatnych, a więc z wizytą u znajomego, czy też krewnego przebywającego tam na stałe, jak również w celach czysto turystycznych, a dokładniej- żeby pozwiedzać urokliwe zakątki i mnóstwo zabytków naszych wschodnich sąsiadów. Osoby wjeżdżające do Rosji w celach edukacyjnych, w praktyce powinny hurtownia odzieży dziecięcej okazać szereg istotnych, zupełnie obligatoryjnych i niezbędnych dokumentów, na jakie składają się:
- paszport – ma być ważny standardowo przez co najmniej 180 dni od czasu wygaśnięcia wizy,
- formularz wizowy
- zdjęcie
- zaproszenie
Kiedy wiza konieczna?
Form kształcenia się na terenie Rosji przez obywatela Polski jest cała masa, dlatego też uściślamy, iż wiza o której piszemy jest wymagana u osób decydujących się na podjęcie studiów na uczelniach wyższych, ale też i u tych, którzy chcą odbyć staż w Federacji Rosyjskiej. Wówczas bardzo ważne jest odpowiednie, zgodne z wymaganiami, przygotowanie zaproszenia będącego jednym z etapów załatwiania formalności uprawniających do przekroczenia granicy Rosji. Musi się na takim zaproszeniu pojawić adres prawny, nazwa uczelni, podpisy uprawnionych, pieczątki, jasno wypunktowany cel pobytu, NIP, dokładne i w pełni zgodne z prawdą dane osobowe cudzoziemca pragnącego rozpocząć naukę w Rosji.

Zobacz stronę autora: projekty-sklepow.pl