Wiza tranzytowa na przejazd do Rosji

Do popularnych rodzajów wiz uprawniających do wjazdu na teren Federacji Rosyjskiej zalicza się między innymi wizę tranzytową. Jest to papier, który otrzymują osoby przejeżdżające przez ten kraj tranzytem,
Jaka może być?
Wiza tranzytowa jest to dokument, który może zostać wydany w opcji jedno bądź dwukrotnej. Najczęściej jest ona wystawiana na dość krótki czas, bo wakacje Karwia maksymalnie do dziesięciu dni w jedną stronę. Tu oczywiście w grę wchodzi to, jakim środkiem transportu ktoś się przemieszcza. Wizy tranzytowej nie potrzeba załatwiać z kolei wówczas, gdy nasza przesiadka ma być dokonana w przeciągu dwudziestu czterech godzin, przy tym nie opuszczając strefy tranzytowej portu lotniczego. Oczywiście warunkiem jest posiadanie wizy standardowej i szkolenie lawinowe wykupionych biletów, które będą w drogę powrotną.
Wymagane dokumenty
By móc otrzymać wizę tranzytową, niezbędne okazuje się przedstawienie paszportu oraz ważnej wizy ogólnej, jaka pozwala na przekroczenie granicy Rosji. Ponadto trzeba przedstawić aktualne bilety z określoną dokładnie datą wjazdu i wyjazdu z kraju naszych wschodnich sąsiadów. Jeżeli natomiast przemieszczamy się autem, czy też jednośladem – motocyklem – wymaga się przedstawienia dodatkowo ksera dowodu rejestracyjnego tego pojazdu oraz ksero prawa jazdy. Kolejna kwestia to formularz dotyczący wydania wizy tranzytowej, jaki musi zawierać następujące informacje: dane z paszportu a więc imię i nazwisko, numer paszportu, data jego ważności, obywatelstwo, płeć, data urodzenia. Wypełnia się również wniosek wizowy.