Wiza prywatna – zastosowanie

Kiedy posiadasz osoby bliskie zamieszkałe na stałe na terenie Federacji Rosyjskiej, możesz je odwiedzić, lecz musisz w tym celu posiadać odpowiedni rodzaj wizy. Mowa tu o tak zwanej wizie prywatnej. Więcej o zasadach jej przydzielania poniżej.
Jak ją dostać?
Otrzymanie wizy prywatnej przewidziane jest w przypadku turystów chcących odwiedzić Federację Rosyjską i mających kogoś tam na miejscu do odwiedzin. Może to być krewny, ale niekoniecznie członek rodziny- równie dobrze znajomy czy bliski przyjaciel. By otrzymać dokument uprawniający do wjazdu przez granicę Rosji, trzeba spełnić kilka podstawowych zasad. Do nich zalicza się między innymi paszport. Ma być on ważny jeszcze co najmniej 180 dni, licząc dni od czasu wygaśnięcia aktualności wizy pozwalającej na podróżowanie po Federacji. Kolejna ważna sprawa to wniosek wizowy. Musi on być wypełniony po angielsku, lub Mieszkania Łódź po rosyjsku. Podobne zasady obowiązują przy ubieganiu się o wszelkie inne rodzaje wiz umożliwiających legalny pobyt u naszych wschodnich sąsiadów.
Obowiązywanie wizy
Wiza prywatna jest albo w opcji jednokrotnej, albo dwukrotnej i jeśli uda się ją chętnemu podróżować po Rosji turyście otrzymać, ważna jest maksymalnie do dziewięćdziesięciu dni. Można także wspomnieć o wizie wielokrotnej, a w tym przypadku jej aktualność tyczy się okresu maksymalnie do jednego roku. Przeważnie jednak takie zasady odnoszą się do ludzi mających krewnych w Rosji. Jeszcze inne są natomiast wymagania wizowe, kiedy w grę wchodzi odwiedzanie grobów osób bliskich. Wtedy nie ma już konieczności przedstawienia zaproszenia, ale dokument, który będzie potwierdzał faktyczną obecność pochówku na danym cmentarzu. Jest to papier, jaki wystawiają tamtejsze władze.

Zobacz stronę autora: smar do młotów wyburzeniowych