Karta migracyjna w Rosji

W dniu 16 sierpnia 2004 roku rząd Federacji Rosyjskiej podjął decyzję o tym, żeby wprowadzić konieczność okazania tzw. Karty migracyjnej. Jest to coś, co obowiązuje przy wjeździe do kraju naszych wschodnich sąsiadów przez obcokrajowców. Jak otrzymać taki dokument? Dowiesz się o tym z poniższych fragmentów.
Wymagania względem cudzoziemców
Karta migracyjna Mechanika precyzyjna powinna zostać właściwie wypełniona. Jeżeli to zrobisz, kierujesz się do urzędnika pracującego w kontroli granicznej. To on weryfikuje prawidłowość wypełnienia danych osobowych, a także sprawdza, czy karta jest właściwie sporządzona. Podczas weryfikacji dochodzi do szczegółowego porównania informacji znajdujących się w karcie oraz paszporcie i wizie. Nie ma potrzeby przygotowywania karty Drzwi Gdańsk migracyjnej z jakimkolwiek wyprzedzeniem, ponieważ dokument dostają wszyscy obcokrajowcy w momencie przekroczenia granicy i wjazdu do Federacji. Nie jest to dokument odpłatny, a wręczają go urzędnicy pracujący na kontroli granicznej.
Zasady używania
Karta migracyjna obowiązkowo powinna być używana przez obcokrajowca przez cały czas przebywania przez niego w granicach Rosji. Jest to dokument niezbędny do okazania w momencie rejestracji w miejscu przebywania. Jeżeli z jakichś powodów karta zostanie zagubiona, czy też utracona na skutek kradzieży, ewentualnie uszkodzona, cudzoziemiec ma trzy dni na zawiadomienie o tym organów terytorialnych MSW w danym miejscu pobytowym. Jeżeli okaże się wszystkie potrzebne dokumenty, bezpłatnie wydany zostanie duplikat karty migracyjnej.