Podróżowanie do Rosji - praktyczne porady dla pierwszych podróżujących

Wymagane dokumenty Wiza turystyczna Planując podróż do Rosji, ważne jest uzyskanie odpowiedniej wizy turystycznej. Upewnij się, że masz aktualny paszport i zgłaszaj swoje zamiary podróży w odpowiednim czasie. Skontaktuj się z konsulatem Rosji w swoim kraju, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wymagań wizowych. Paszport Posiadanie ważnego paszportu jest niezbędne do podróży do Rosji. Upewnij się, …