Wiza do Rosji - najważniejsze informacje dla podróżujących

Wymagania wizowe Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania wizy do Rosji? Aby uzyskać wizę do Rosji, potrzebujesz ważnego paszportu, wypełnionego wniosku o wizę, aktualne zdjęcie paszportowe oraz zaproszenia lub innych dokumentów potwierdzających cel podróży. Czy potrzebna jest wiza tranzytowa? Jeśli planujesz tylko tranzyt przez Rosję, nie potrzebujesz wizy, o ile spełniasz określone warunki. Jeżeli jednak …