Wiza służbowa do Rosji – najważniejsze dane

Jednym z rodzajów wiz, jakie są wymagane do tego, żeby móc przekroczyć granicę Rosji, okazuje się wiza służbowa. Jest to dokument wydawany wszystkim tym, którzy po spełnieniu określonych wymagań i złożeniu właściwych papierów, chcą wjechać do kraju naszych wschodnich sąsiadów, na przykład w celach czysto biznesowych. Jakie są natomiast warunki niezbędne do spełnienia w tym przypadku? O tym, co Tkaniny pikowane powinien zrobić ktoś, kto ubiega się o wydanie takiej wizy, dowiesz się z poniższych części naszego tekstu.
Wizy służbowe w praktyce
Aby otrzymać ten rodzaj dokumentu, potrzebne jest zwrócenie uwagi przede wszystkim na to, iż jest to dokument wydawany reprezentantom rozmaitych instytucji o charakterze rządowym. W konsekwencji tego, jest to swego rodzaju przepustka uprawniająca do uczestnictwa w wielorakich spotkaniach formalnych, do jakich zaliczyć można między innymi służbowe delegacje, konferencje, debaty itd.
Żeby otrzymać
By móc uzyskać charakteryzowany tu rodzaj dokumentu, potrzebne jest przede wszystkim przedstawienie kilku dokumentów. Otóż do najważniejszych z nich zaliczyć trzeba między innymi paszport. Powinien on być aktualny nie tylko w momencie planowanego wjazdu do Rosji, ale też minimalnie sto osiemdziesiąt dni, biorąc pod uwagę datę zakończenia okresu ważności wizy. Konieczne jest też wypełnienie formularza, jaki stanowi wniosek wizowy. Jest on wypełniany elektronicznie, a możliwy jest do wypełnienia tylko po angielsku, albo po rosyjsku. Drukuje się go natomiast za pośrednictwem serwisu internetowego Departamentu Konsularnego MSZ Rosji. Ponadto można wnioski zgłaszać pocztą bądź elektronicznie.

Zobacz stronę autora: domki letniskowe Karwia